6 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง 3 AM. Matchbox Twenty Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 3 AM. Matchbox Twenty Chordza
คอร์ด 3 AM. Matchbox Twenty | เนื้อเพลง 3 AM. Matchbox Twenty | Chord 3 AM. Matchbox Twenty

เนื้อเพลง 3 AM. Matchbox Twenty
คอร์ด 3 AM. Matchbox Twenty | เนื้อเพลง 3 AM. Matchbox Twenty | Chord 3 AM. Matchbox Twenty
She says it's cold outside and she hands me my raincoat
She's always worried about things like that
She says it's all gonna end and it might as well be my fault
And she only sleeps when it's raining
And she screams, and her voice is straining
And she says baby
It's three a.m. I must be lonely
When she says baby
Well I can't help but be scared of it all sometimes
And the rain's gonna wash away I believe it
She's got a little bit of something, god it's better than nothing
And in her color portrait world she believes that she's got it all
She swears the moon don't hang quite as high as it used to
And she only sleeps when it's raining
And she screams, and her voice is straining
And she says baby
It's three a.m. I must be lonely
Oh, when she says baby
Well I can't help but be scared of it all sometimes
And the rain's gonna wash away I believe this
She believes that life isn't made up of all that you're used to
And the clock on the wall has been stuck at 3 for days, and days
She thinks that happiness is the mat that sits on her doorway
But outside it stopped raining
And she says baby
It's three a.m. I must be lonely
When she says baby
Well I can't help but be scared of it all sometimes
And the rain's gonna wash away I believe this
Well it's three a.m. I must be lonely
Well hell, when she says baby
Well I can't help but be scared of it all sometimesEmoticonEmoticon