21 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Wild Thing The Troggs Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wild Thing The Troggs Chordza
คอร์ด Wild Thing The Troggs | เนื้อเพลง Wild Thing The Troggs | Chord Wild Thing The Troggs

เนื้อเพลง Wild Thing The Troggs
คอร์ด Wild Thing The Troggs | เนื้อเพลง Wild Thing The Troggs | Chord Wild Thing The Troggs
Wild thing, you make my heart sing
You make everything groovy, wild thing
Wild thing, I think I love you
But I wanna know for sure
Come on and hold me tight
I love you
Wild thing, you make my heart sing
You make everything groovy, wild thing
Wild thing, I think you move me
But I wanna know for sure
Come on and hold me tight
You move me
Wild thing, you make my heart sing
You make everything groovy, wild thing
Wild thing, you make my heart singEmoticonEmoticon