14 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Free The Monkees Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Free The Monkees Chordza
คอร์ด I Wanna Be Free The Monkees | เนื้อเพลง I Wanna Be Free The Monkees | Chord I Wanna Be Free The Monkees
""

เนื้อเพลง I Wanna Be Free The Monkees
คอร์ด I Wanna Be Free The Monkees | เนื้อเพลง I Wanna Be Free The Monkees | Chord I Wanna Be Free The Monkees
I wanna be free
Like the bluebirds flying by me
Like the waves out on the blue sea
If your love has to tie me
Don't try me, say good-bye
I wanna be free
Don't say you love me, say you like me
But when I need you beside me
Stay close enough to guide me
Confide in me, whoa-oh-oh
I wanna hold your hand
Walk along the sand
Laughing in the sun
Always having fun
Doing all those things
Without any strings to tie me down
I wanna be free
Like the warm September wind, babe
Say you'll always be my friend, babe
We can make it to the end, babe
Again, babe, I've gotta say
I wanna be free
I wanna be free
I wanna be freeEmoticonEmoticon