22 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้าย Wolfpack Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้าย Wolfpack Chordza
คอร์ด สิ่งสุดท้าย Wolfpack | เนื้อเพลง สิ่งสุดท้าย Wolfpack | Chord สิ่งสุดท้าย Wolfpack
""

เนื้อเพลง สิ่งสุดท้าย Wolfpack
คอร์ด สิ่งสุดท้าย Wolfpack | เนื้อเพลง สิ่งสุดท้าย Wolfpack | Chord สิ่งสุดท้าย Wolfpack
หนทางสับสน..
ก็เปรียบดั่งฝน บนฟ้า ที่ครวญคร่ำ
หนทางที่มืดดำ..
ก็เป็น เพราะฉัน เดินหลงทาง
ก็คงจะเนินนาน..
ตราบที่ฉันต้องทนไป...


ผู้คนรอบกาย..
ก็คอยจะซ้ำ ตอกย้ำ.! ยิ่งเศร้า
ไม่มีทางจะให้เดิน..
ชีวิต ที่เหลือ คงว่างเปล่า
ไม่มีจุดหมาย..
สิ่งหนึ่ง ที่ฉันมีเพียงเธอ...

คงมีแต่เธอเสมอ..
ร่วมเดินบนหนทางยาวไกล
คงมีแต่เธอที่เข้าใจ..
ร่วมผ่านพายุที่รุนแรง

วันคืนผ่านไป
จะเนินนานเพียงใด
ฉันก็ยังมั่น..ใจ..
ว่าสิ่งสุดท้าย..
ที่ดีที่สุด ก็คือเธอ..


ซ้ำซ้ำEmoticonEmoticon