23 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat. Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat. Chordza
คอร์ด น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat. | เนื้อเพลง น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat. | Chord น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat.
""

เนื้อเพลง น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat.
คอร์ด น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat. | เนื้อเพลง น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat. | Chord น้อยนอย หนึ่ง เดอะสะล้อ Feat.
หน่อย นอย นอย น้อย หน่อย น้อย หน่อย... หน่อย นอย นอย น้อย... หน่อย น้อย นอย...

หัวใจ๋เปิ้นโดนสต๊กทันใด เมื่อตั๋วเตวเข้ามา ตั๋วหยังมาน่าฮักแต๊ว่า ใจ๋เปิ้นปอไน่
เปิ้นตึงหุม เปิ้นตึงหุมแต๊นา เสียดายตี้ว่าตั๋วมา กับไผ เขาคนนั้นก่อคงเป๋นคนฮู้ใจ๋ ถึงได้เตวก๋ำมือ...

* ก่อเลยต้องยุ๊มต๋า หว่ายหลังปิ๊กมายืนตี้เก่า อยู่ในสถานะคนฮักเมา เต้าอี้ก่อปอ... โฮ้ โฮ...

** ความน่าฮักตั๋วมาสต๊กใจ๋ ยะหื้อคัวในเปิ้นมันปอสั่น เมาก่ะล่อกน่องตั๋วไปวันๆ ก่อปอละบ๋อ...
สุขใดไหนเต้าลักเมาแฟนเปิ้น สุขใดไหนเกิ๋นแฟนเปิ้นมาลักผ่อ
โอ้ยน้อ โอ้ยน้อ คนงามมาสต๊กใจ๋

โอ้ยยยยย ป๊ะคนงามเมื่อใดก่มีแฟนแล้วเอี้ยะ จะไปเซาะจีบไผตี้ไหนก่หน้าบ่าเลาเหเอี้ยะ
เนี้ยะผ่อเลาะ พอเข้าไปจีบว่าเฮามาหลอนเปิ้น เป๋นธรรมดาของคนโสด ตี้มันกั๋วว่าจะเคิ้น
ก่ออ้ายมันคนบ่าหล่อจะไปตางใดสาวสาวก่อเมินเฮ้ย

*** หน่อย นอย นอย นอย หน่อย น้อย นอย นี่ นอย นี่ นอย นี หน่อย นี น้อย
หน่อย น้อย นอย นี่ นอย นี น้อย นี หน่อย นอย

( *** , * , ** , ** )EmoticonEmoticon