30 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Lover Coaster Windy Sugar Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lover Coaster Windy Sugar Chordza
คอร์ด Lover Coaster Windy Sugar | เนื้อเพลง Lover Coaster Windy Sugar | Chord Lover Coaster Windy Sugar
""

เนื้อเพลง Lover Coaster Windy Sugar
คอร์ด Lover Coaster Windy Sugar | เนื้อเพลง Lover Coaster Windy Sugar | Chord Lover Coaster Windy Sugar
(Boy)
You make me cry
You make me smile
If I give my heart to you
Would you promise to be true?

(Girl)
You make me laugh
You make my dreams come true
If I give my heart to you
Would you never ever make me blue?

(Boy)
Just hold my hand
(Together)
And get away from here
Like a teenage road movie
(Boy)
Where music's gonna make us feel alive

(Together)
We can be our fearless heroes
Make this world a little bit less lonely
Love is just a rollercoaster
Never ever say it's too late to ride

(boy)
I had a dream
To meet someone like you
Who can sing my poetry
And color my sky so blue

(girl)
I hate myself
When I just can't be true
My heart is fragile
And I need you to be my glue

(Boy)
Just hold my hand
(Together)
And get away from here
Like a teenage road movie
Where music's gonna make us feel alive

(Together)
We can be our fearless heroes
Make this world a little bit less lonely
Love is just a rollercoaster
Never ever say it's too late to ride

Never ever say it's too late to ride
EmoticonEmoticon