19 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent Chordza
คอร์ด ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent | เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent | Chord ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent
""

เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent
คอร์ด ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent | เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent | Chord ทุกลมหายใจ (Faded) Girlfriend For Rent
หลับตาลงหลับฝัน ภาพเธอกับฉัน ยังงดงาม ดั่งฟ้าคราม
แต่เวลาเปลี่ยนผัน ภาพวันเหล่านั้น สลายไป จากหัวใจ

ไม่มีแล้ว นับจากนี้ ไม่มีแล้ว เรื่องราว ของเรา หายไป

แต่ฉันอยู่ตรงนี้ ไม่ว่านานเท่าไร ไม่ว่าเธออยู่ไหน ทั้งหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
ยังคิดถึงเธอ

ไม่มีแล้ว นับจากนี้ แม้สุดท้าย เรื่องราว ของเรา หายไป

* แต่ฉันอยู่ตรงนี้ ไม่ว่านานเท่าไร ไม่ว่าเธออยู่ไหน เสียงหัวใจฉันยังเรียกหาเธอ
หมดทั้งชีวิต ในทุกลมหายใจ ไม่ว่านานแค่ไหน ทั้งหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
ยังคิดถึงเธอ ไม่มีแล้ว แม้สุดท้าย เรื่องราว ของเรา หายไป
EmoticonEmoticon