20 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง แค่นั้น SNOWMAN Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่นั้น SNOWMAN Chordza
คอร์ด แค่นั้น SNOWMAN | เนื้อเพลง แค่นั้น SNOWMAN | Chord แค่นั้น SNOWMAN
""

เนื้อเพลง แค่นั้น SNOWMAN
คอร์ด แค่นั้น SNOWMAN | เนื้อเพลง แค่นั้น SNOWMAN | Chord แค่นั้น SNOWMAN
บางคราวก็อยากจะฝัน
บางทีก็อยากจะรู้
ใครมีความหมายในใจของเธอ
ใจหนอช่างโหดร้าย
มองฉันอย่างเมินเฉย
ใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน
ก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่ง
ที่รักเธออย่างเปิดเผย
ไม่เคยได้รับกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่ง
จะรักไม่รักช่างเธอ
ให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ
สุขแบบทุกข์ทุกข์อย่างนี้ก็พอ
นี่ตัวเราคงคล้าย
ดังหมาเห่าเรือบิน
จะสิ้นใจยังไม่ได้ยล
ไม่กวนใจให้หมอง
ไม่รักไม่ว่าอะไร
คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
ใจ หนอ.หนอ
ฉันเป็นสุขเหลือเกิน
สำลักความสุขจนล้น
ต้องด้นดั้นผ่านทุกข์นั้น
ข้างในใครรู้มันช้ำเพียงใด
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบาง
ฉันวอนว่าลมเอ๋ย
ช่วยพัดผ่านมาทางนี้
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจาง
ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือนหายไป
นี่ตัวเราคงคล้าย
ดังหมาเห่าเรือบิน
จะสิ้นใจยังไม่ได้ยล
ไม่กวนใจให้หมอง
ไม่รักไม่ว่าอะไร
คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
ใจ หนอ.หนอ
ใจ หนอ.หนอ
ใจ หนอ.หนอ
ฉันเป็นสุขเหลือเกิน


22/7/2019


EmoticonEmoticon