18 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Never Ending Story Limahl Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never Ending Story Limahl Chordza
คอร์ด Never Ending Story Limahl | เนื้อเพลง Never Ending Story Limahl | Chord Never Ending Story Limahl
""

เนื้อเพลง Never Ending Story Limahl
คอร์ด Never Ending Story Limahl | เนื้อเพลง Never Ending Story Limahl | Chord Never Ending Story Limahl
Turn around
Look at what you see
In her face
The mirror of your dreams
Make believe I'm everywhere
Given in the light
Written on the pages
Is the answer to a never ending story
Ah
Reach the stars
Fly a fantasy
Dream a dream
And what you see will be
Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon a rainbow
Is the answer to a never ending story
Ah
Story
Ah
Show no fear
For she may fade away
In your hand
The birth of a new day
Rhymes that keep their secrets
Will unfold behind the clouds
And there upon a rainbow
Is the answer to a never ending story
Ah
Never ending story
Ah
Never ending story
Ah
Never ending story
AhEmoticonEmoticon