12 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง การเดินทาง Stamp The TOYS Pango Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง การเดินทาง Stamp The TOYS Pango Chordza
คอร์ด การเดินทาง Stamp The TOYS Pango | เนื้อเพลง การเดินทาง Stamp The TOYS Pango | Chord การเดินทาง Stamp The TOYS Pango
""

เนื้อเพลง การเดินทาง Stamp The TOYS Pango
คอร์ด การเดินทาง Stamp The TOYS Pango | เนื้อเพลง การเดินทาง Stamp The TOYS Pango | Chord การเดินทาง Stamp The TOYS Pango
บทความที่ฉันได้เขียน
มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน
วาจาที่ฉันเอ่ยไป
มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ
เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย
ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
ในสิ่งนั้น
สิ่งที่เราเรียนรู้
ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน
เรื่องราวที่เราเผชิญ
อยู่ที่เราเข้าใจมันไหม
เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย
ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้?
EmoticonEmoticon