15 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง All About You Mc Fly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All About You Mc Fly Chordza
คอร์ด All About You Mc Fly | เนื้อเพลง All About You Mc Fly | Chord All About You Mc Fly
""

เนื้อเพลง All About You Mc Fly
คอร์ด All About You Mc Fly | เนื้อเพลง All About You Mc Fly | Chord All About You Mc Fly
It's all about you, (its all about you)
Its all about you baby, (its all about)
It's all about you, (its all about you)
It's all about you,
Yesterday you asked me something I thought you knew
So I told you with a smile its all about you
Then you whispered in my ear and you told me too
Said you made my life worthwhile its all about you
And I would answer all your wishes
If you asked me to
But if you deny me one of your kisses
Don't know what I'd do
So hold me close and say three words like you used to do
Dancing on the kitchen tiles
It's all about you
And I would answer all your wishes
If you asked me to
But if you deny me one of your kisses
Don't know what I'd do
So hold me close and say three words like you used to do
Dancing on the kitchen tiles
Yes you made my life worthwhile
Said I told you with a smile
It's all about you
It's all about you, (its all about you)
Its all about you baby
Its all about you baby
Its all about you babyEmoticonEmoticon