19 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว แสน นากา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว แสน นากา Chordza
คอร์ด ซังได้ซังแล้ว แสน นากา | เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว แสน นากา | Chord ซังได้ซังแล้ว แสน นากา
""

เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว แสน นากา
คอร์ด ซังได้ซังแล้ว แสน นากา | เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว แสน นากา | Chord ซังได้ซังแล้ว แสน นากา
กะฮู้ว่าเจ้าทิ้งไป กะฮู้ว่าเจ้าอยู่นำเขา กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จังใด๋กะเอาคืนบ่ได้
กะฮู้เจ้าเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจำฝังใจ แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋ จังสิลืมเจ้าได้ซักที

* เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก ตั้งใจว่าสิซังคักๆ แต่กะเฮ็ด บ่ได้ซัก..ที
** ซังได้ซังแล้ว บ่ให้ใจแอ่วหาดอก กะเจ้ามาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดอ้ายคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี บ่แม่นบ่มีวิธี แต่ใจยังฮักเจ้านี้ติ๊ เลยซังบ่ได้

กะฮู้ว่าบ่ได้หยัง ที่ยังคิดฮอดเจ้าหลาย แต่กะจักสิเฮ็ดจังใด๋ จังสิลืมเจ้าได้ซักที

( * , ** )

โอ โฮะ โอ ... โฮะ โอ โฮะ โอ ... โอ๊ย ใจนี่หนอ

( ** )EmoticonEmoticon