14 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์ Chordza
คอร์ด คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์ | เนื้อเพลง คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์ | Chord คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์
""

เนื้อเพลง คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์
คอร์ด คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์ | เนื้อเพลง คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์ | Chord คือคำว่ารัก แจ๊ค สุขารมณ์
ฉันแค่เพียงอยากจะอยู่
ใกล้ๆ เธอ
เพราะไม่เคยจะสุขใจ
เหมือนยามนี้
แม้ฉันอาจจะดู ไม่เหมือนใคร
แต่ฉันก็รู้ใจ ที่ฉันมี
ฮื้อฮือๆ ต่อ เธอ
แม้โลก กว้างใหญ่
ผู้คน ตั้งมากมาย
เรายังได้มาพบ ฮื้อฮือๆ
จากเคย เหินห่าง
สองคน ที่คิดต่าง
เรายังได้เรียนรู้
ฉันแค่เพียงอยากจะอยู่
ใกล้ๆ เธอ
เพราะไม่เคยจะสุขใจ
เหมือนยามนี้
แม้ฉันอาจจะดู ไม่เหมือนใคร
แต่ฉันก็รู้ใจ ที่ฉันมี
อยากบอกกับเธอ คำนั้น
เพราะคงไม่มี คำไหน
ที่มีความยิ่งใหญ่
และเหนือคำพูดใดๆ ที่ฉันมี
คำที่เก็บไว้ให้เธอ
และฉันมั่นใจในคำ คำนี้
คือคำว่ารัก
....ดนตรี.....
โปรดฟัง ฉันหน่อย
มองตา ของฉันหน่อย
แล้วเธอก็จะรู้
เก็บไป คิดหน่อย
ถามใจ เธอสักหน่อย
ว่าเธอรังเกียจไหม
ฉันแค่เพียงอยากจะอยู่
ใกล้ๆ เธอ
เพราะไม่เคยจะสุขใจ
เหมือนยามนี้
แม้ฉันอาจจะดู ไม่เหมือนใคร
แต่ฉันก็รู้ใจ ที่ฉันมี
อยากบอกกับเธอ คำนั้น
เพราะคงไม่มี คำไหน
ที่มีความยิ่งใหญ่
และเหนือคำพูดใดๆ ที่ฉันมี
คำที่เก็บไว้ให้เธอ
และฉันมั่นใจในคำ คำนี้
อยากบอกกับเธอ คำนั้น
เพราะคงไม่มี คำไหน
ที่มีความยิ่งใหญ่
และเหนือคำพูดใดๆ ที่ฉันมี
คำที่เก็บไว้ให้เธอ
และฉันมั่นใจในคำ คำนี้
คือคำว่ารัก
ก็ฉันรักเธอ
คือคำว่ารักเธอ
คือคำว่ารักเธอ
ฮู้ ฮู ฮู คำคำนี้
ฉันไม่เคยคำคำนี้
คือคำว่ารักเธอ
คือคำว่ารักเธอ
ไม่เคยคนนี้
[และคำคำนี้]
[ฉันไม่เคยได้ยิน]
คือคำว่ารักเธอ
คือคำว่ารักเธอ
คือคำว่ารักเธอ
โอ้ เย เย เย
EmoticonEmoticon