10 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ | Chord เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ
""

เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ | Chord เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ
ปลามันจะกิน ผักคะน้าผัดไทย แตงโมจะกลายเป็นดอกบัว
ต้องมีสาเหตุ ปูมันไม่ยอม เกิดเป็นกล้วยบวชชี
อาการอย่างนี้ เขาว่าต้องมีด้วยเหตุผล
เช่นที่ฉันรักเธอปักใจ ก็เหมือนกัน
มันมีที่มาที่ไปนะ ได้พบเธอ ไม่ทุกวัน
ทุกๆครั้งที่ฉันได้พบก็ยิ่งซึ้ง
เจอะกันไป เจอะกันมา ใจต้องใจก็ทำให้นึกรัก
โลกมันกลม ลมมันเย็น แดดมันร้อน(เกินไป)ก็เลยรักเธอ
ควันมันจะลอย ก็เป็นเพราะเกิดลม ถ้าเรือไม่จมมันก็ลอย
นั่นคือสาเหตุ ไฟมันจะมี ก็เป็นเพราะจุดไฟ
ดินมันจะไหว ก็เพราะโลกทำให้มันไหว
เช่นที่ฉันรักเธอปักใจ ก็เหมือนกัน
มันมีที่มาที่ไปนะ ได้พบเธอ ไม่ทุกวัน
ทุกๆครั้งที่ฉันได้พบก็ยิ่งซึ้ง
เจอะกันไป เจอะกันมา ใจต้องใจก็ทำให้นึกรัก
โลกมันกลม ลมมันเย็น แดดมันร้อก็เลยรักเธอ
เจอะกันไป เจอะกันมา ใจต้องใจก็ทำให้นึกรัก
โลกมันกลม ลมมันเย็น แดดมันร้อนเกินไป ก็เลยรักเธอ

มองกันไป มองกันมา ตาจ้องตายิ่งทำให้นึกซึ้ง
ดูกันไป ดูกันมา ผูกใจให้เราใกล้ชิดกัน
เจอะกันไป เจอะกันมา ใจต้องใจก็ทำให้นึกรัก
โลกมันกลม ลมมันเย็น แดดมันร้อนเกินไป ก็เลยรักเธอEmoticonEmoticon