17 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher Chordza
คอร์ด Bold Liam Gallagher | เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher | Chord Bold Liam Gallagher
""

เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher
คอร์ด Bold Liam Gallagher | เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher | Chord Bold Liam Gallagher
Gonna take you off my list of to-dos
I'm gonna sing my soul, shake off these blues
'Cause it's alright, it's alright now
When I wake up and I hear you say
There's no love worth chasing yesterday
'Cause it's alright, it's alright now
Yes, I know
I've been bold
I didn't do what I was told
Yes, I know
Use soft soap
You didn't do what I was told
I ain't looking for you nine to five
I'm sick of wasting my sweet, precious time
'Cause it's alright, it's alright now
Yes, I know
I've been bold
I didn't do what I was told
Yes, I know
Use soft soap
You didn't do what I was told
Lay it on me
Lay it on me
Lay it on me, yeah
Lay it on me
Lay it on me
Lay it on me, yeah
Lay it on me
Lay it on me, yeah
Lay it on me, yeah
Lay it on me
Lay it on me, yeah
Lay it on me, yeah
Yes, I know
I've been bold
I didn't do what I was told
Yes, I know
Use soft soap
You didn't do what I was told
Yes, I know
I've been bold
I didn't do what I was told
Yes, I know
Use soft soap
You didn't do what I was toldEmoticonEmoticon