20 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Pleasure Ryland Cobra Starship Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Pleasure Ryland Cobra Starship Chordza
คอร์ด Pleasure Ryland Cobra Starship | เนื้อเพลง Pleasure Ryland Cobra Starship | Chord Pleasure Ryland Cobra Starship
""

เนื้อเพลง Pleasure Ryland Cobra Starship
คอร์ด Pleasure Ryland Cobra Starship | เนื้อเพลง Pleasure Ryland Cobra Starship | Chord Pleasure Ryland Cobra Starship
You know I try to get close to you
You don't realize what you're putting me through
The things I do, yeah, I do them for you
And I don't mean to seem presumptuous
But I feel when you're looking at me
Don't hesitate if you like what you see
Don't be afraid 'cause I'm setting you free
Here's my philosophy

* Be, be my ho, 'cause I'm your moneymaker
Be, be my ho, 'cause I'm your moneymaker

You know I see you walking the street
You don't look back and you don't miss a beat
My heart, it breaks when you get on your knees
Oh, won't you let me take you home?
Girl, you know I will take care of you
You say you got my baby but I know it ain't true
G A B E is coming for you
Here's my philosophy

Be, be my ho, 'cause I'm your moneymaker

EmoticonEmoticon