12 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Rise Caroline Jones Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rise Caroline Jones Chordza
คอร์ด Rise Caroline Jones | เนื้อเพลง Rise Caroline Jones | Chord Rise Caroline Jones
""

เนื้อเพลง Rise Caroline Jones
คอร์ด Rise Caroline Jones | เนื้อเพลง Rise Caroline Jones | Chord Rise Caroline Jones
I've been sleepin' in my mind
But now my heart is risin'
Risin' with the tide
Floating on a wave
Buoyed by the sea
Carry me away 'cause the world is not for me
If I could see through different eyes
From ten thousand foot skies
I'd navigate the lies
And never fear demise
Nor be timid of the rule
How can I grow wise
If never I'm a fool?
And home, home is in my heart
So why do I get lost in the crowd
Trying to be proud
Oh I must be quiet
Enough to hear the sound
The song inside my soul
As it echoes in the clouds
I'm going to sing it
Loud
I'm going to sing it
Loud
Raindrops ripple as I breathe
I can feel the deep blue miles from my feet
Coming up for air, conscience coming clean
I have left the past at the bottom of the sea
'Cause home, home is in my heart
Why I do get lost in the crowd?
Trying to be proud
Oh, I must be quiet enough to hear the sound
The song inside my soul
I'm going to write it down
I'm going to sing it
Loud
I'm going to sing it
Loud
No matter where you land or how far you may fall
You have heart, you have hands
And the highest calling of our lives
Is to find the grace at the very place we stand
And rise
I'm going to sing it
Rise
I'm going to sing it
Rise
We will riseEmoticonEmoticon