11 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Dollhouse Melanie Martinez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dollhouse Melanie Martinez Chordza
คอร์ด Dollhouse Melanie Martinez | เนื้อเพลง Dollhouse Melanie Martinez | Chord Dollhouse Melanie Martinez
""

เนื้อเพลง Dollhouse Melanie Martinez
คอร์ด Dollhouse Melanie Martinez | เนื้อเพลง Dollhouse Melanie Martinez | Chord Dollhouse Melanie Martinez
Hey girl, open the walls Play with your dolls We'll be a perfect family

When you walk away Is when we really play You don't hear me when I say

Mom, please wake up Dad's with a slut And your son is smoking cannabis

No one ever listens This wallpaper glistens

Don't let them see what goes down in the kitchen

* Places, places Get in your places

Throw on your dress and put on your doll faces

Everyone thinks that we're perfect Please don't let them look through the curtains

Picture, picture, smile for the picture Pose with your brother, won't you be a good sister?

Everyone thinks that we're perfect Please don't let them look through the curtains

** D-O-L-L-H-O-U-S-E I see things that nobody else sees

D-O-L-L-H-O-U-S-E I see things that nobody else sees

Hey girl, look at my mom She's got it going on Ha, you're blinded by her jewelry

When you turn your back She pulls out a flask And forgets his infidelity

Uh oh, she's coming to the attic, plastic Go back to being plastic

No one ever listens This wallpaper glistens

One day they'll see what goes down in the kitchen
( * , * )

Hey girl

Hey girl, open your walls Play with your dolls We'll be a perfect family
( * )EmoticonEmoticon