9 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Paparazzi Lady Gaga Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Paparazzi Lady Gaga Chordza
คอร์ด Paparazzi Lady Gaga | เนื้อเพลง Paparazzi Lady Gaga | Chord Paparazzi Lady Gaga
""

เนื้อเพลง Paparazzi Lady Gaga
คอร์ด Paparazzi Lady Gaga | เนื้อเพลง Paparazzi Lady Gaga | Chord Paparazzi Lady Gaga
Where are the crowd We're c-coming out
Got my flash on it's true Need that picture of you

It's so magical We'd be so fantastico

Leather and jeans Your watch glamorous Not sure what it means But this photo of us

It don't have a price Ready for those flashing lights 'Cause you know that baby I-

* I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa-Paparazzi

Baby there's no other superstar You know that I'll be your- Papa-Paparazzi

Promise I'll be kind But I won't stop until that boy is mine

Baby you'll be famous Chase you down until you love me Papa-Paparazzi

I'll be your girl backstage at your show Velvet ropes and guitars
Yeah cause you're my rockstar in between the sets
Eyeliner and cigarettes Shadow is burnt, yellow dance and return
My lashes are dry, purple teardrops I cry
It don't have a price Loving you is Cherry Pie 'Cause you know that baby I
( * )
Real good, we dance in the studio Step step, to that shit on the radio
Don't stop, for anyone We?re plastic but we'll still have fun
( * )
EmoticonEmoticon