14 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง You Will Lose Faith Nofx Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Will Lose Faith Nofx Chordza
คอร์ด You Will Lose Faith Nofx | เนื้อเพลง You Will Lose Faith Nofx | Chord You Will Lose Faith Nofx
""

เนื้อเพลง You Will Lose Faith Nofx
คอร์ด You Will Lose Faith Nofx | เนื้อเพลง You Will Lose Faith Nofx | Chord You Will Lose Faith Nofx
Your only daughter's turning tricks cause she's jonesin' for a fix
She just blew your mechanic, that's when you will lose your wife's
Overdose was a success, humiliation was too great
Now with your estate foreclosed, you will surely lose your head

* Was in a bad place when you punched your supervisor in the throat
An inadvertent fatal blow, were the words your lawyer used
On the unsympathetic judge, who was having a bad day
So he threw your life away, is faith still comforting you?
I know the answer, still I ask, where is your god now?

You thought it was the Christian thing to do, breaking up that fight at school
'Til the gun came into play, and the sight was set on you
Running was ironic cause it was the last time you would
You wish the kid you tried to help wouldn't laugh when he saw you

( * )
EmoticonEmoticon