27 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Everybody's Somebody's Fool Connie Francis Chordza

คอร์ด Everybody's Somebody's Fool Connie Francis | คอร์ดกีต้าร์ Everybody's Somebody's Fool Connie Francis | คอร์ดเพลง Everybody's Somebody's Fool Connie Francis | เพลง Everybody's Somebody's Fool Connie Francis | เนื้อเพลง Everybody's Somebody's Fool Connie Francis
คอร์ด เนื้อเพลง Everybody's Somebody's Fool Connie Francis Chordza


The tears I cried for you could fill an ocean
But you don't care how many tears I cry
And though you only lead me on and hurt me
I couldn't bring myself to say goodbye
'Cause everybody's somebody's fool
Everybody's somebody's plaything
And there are no exceptions to the rule
Yes, everybody's somebody's fool
I told myself it's best that I forget you
Though I'm a fool at least I know the score
Yet darlin' I'd be twice as blue without you
It hurts but I come runnin' back for more
'Cause everybody's somebody's fool
Everybody's somebody's plaything
And there are no exceptions to the rule
Yes, everybody's somebody's fool
Someday you'll find someone you really care for
And if her love should prove to be untrue
You'll know how much this heart of mine is breaking
You'll cry for her the way I've cried for you
Yes, everybody's somebody's fool
Everybody's somebody's plaything
And there are no exceptions to the rule
Yes, everybody's somebody's fool
EmoticonEmoticon