26 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry Chordza

คอร์ด Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | คอร์ดเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | เพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | เนื้อเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry Chordza


Yeah, nine years old and sweet as she can be
All dressed up like a downtown Christmas tree
Dancing and humming a rockoll melody
She the daughter of a well-respected man
Who taught her to judge and understand
Since she became a rockoll music fan
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Her daddy don have to scold her
Her partner can hardly hold her
Her partner can hardly hold her
She never gets any older
Sweet little rockoller
Should have seen her eyes when the band began to play
And the famous singer sang and bowed away
When the star performed she screamed and yelled "Hooray!
Ten thousand eyes were watching him leave the floor
Five thousand tongues were screaming ore and More  
And about fifteen hundred people waiting outside the door
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
EmoticonEmoticon