28 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Vacation Connie Francis Chordza

คอร์ด Vacation Connie Francis | คอร์ดกีต้าร์ Vacation Connie Francis | คอร์ดเพลง Vacation Connie Francis | เพลง Vacation Connie Francis | เนื้อเพลง Vacation Connie Francis
คอร์ด เนื้อเพลง Vacation Connie Francis Chordza


V A C A T I O N in the summer sun
Put away the books, we're out of school
The weather's warm but we'll play it cool
We're on vacation, havin' lots of fun
V A C A T I O N in the summer sun
We're gonna grab a bite at the pizza stand
I'll write love letters in the sand
We're on vacation and the world is ours
V A C A T I O N under summer stars
Yeah, we'll hop in a jalopy to a drive-in movie
And never look at the show, we're gonna hug and kiss
Just like this and I can't wait to go, go, go
We're gonna mash potato to a jukebox tune
I'll park your car 'neath an August moon
We're on vacation till the start of the fall
V A C A T I O N, we're gonna have a ball, go
V A C A T I O N gonna have a ball
Uhh- huh, we'll hop in a jalopy to a drive-in movie
And never look at the show, we're gonna hug and kiss
Just like this and I can't wait to go, go, go
We're gonna mash potato to a jukebox tune
I'll park your car 'neath an August moon
We're on vacation till the start of the fall
V A C A T I O N, we're gonna have a ball, yeah
V A C A T I O N, we're gonna have a ball, yeah
EmoticonEmoticon