15 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Die A Happy Man Thomas Rhett Chordza

คอร์ด Die A Happy Man Thomas Rhett | คอร์ดกีต้าร์ Die A Happy Man Thomas Rhett | คอร์ดเพลง Die A Happy Man Thomas Rhett | เพลง Die A Happy Man Thomas Rhett | เนื้อเพลง Die A Happy Man Thomas Rhett | Chord Die A Happy Man Thomas Rhett
คอร์ด เนื้อเพลง Die A Happy Man Thomas Rhett Chordza

Baby last night was hands down
One of the best nights
That I've had no doubt
Between the bottle of wine
And the look in your eyes and the Marvin Gaye
Then we danced in the dark under September stars in the pourin' rain

And I know that I can't ever tell you enough
That all I need in this life is your crazy love
If I never get to see the Northern lights
Or if I never get to see the Eiffel Tower at night
Oh if all I got is your hand in my hand
Baby I could die a happy man yeah

Happy man, baby
Mmmmm

Baby that red dress brings me to my knees
Oh but that black dress makes it hard to breathe
You're a saint, you're a Goddess, the cutest, the hottest, a masterpiece
It's too good to be true, nothing better than you
In my wildest dreams

And I know that I can't ever tell you enough
That all I need in this life is your crazy love
If I never get to see the Northern lights
Or if I never get to see the Eiffel Tower at night
Oh if all I got is your hand in my hand
Baby I could die a happy man yeah

I don't need no vacation, no fancy destination
Baby you're my great escape
We could stay at home, listen to the radio
Or dance around the fireplace

And if I never get to build my mansion in Georgia
Or drive a sports car up the coast of California
Oh if all I got is your hand in my hand
Baby I could die a happy man

Baby I could die a happy man
Oh I could die a happy man
You know I could girl
I could die, I could die a happy man
EmoticonEmoticon