14 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง God Gave Me You Blake Shelton Chordza

คอร์ด God Gave Me You Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ God Gave Me You Blake Shelton | คอร์ดเพลง God Gave Me You Blake Shelton | เพลง God Gave Me You Blake Shelton | เนื้อเพลง God Gave Me You Blake Shelton | Chord God Gave Me You Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง God Gave Me You Blake Shelton Chordza

I've been a walking heartache
I've made a mess of me
The person that I've been lately
Ain't who I wanna be

But you stay here right beside me
And watch as the storm blows through
And I need you

Cause God gave me you for the ups and downs
God gave me you for the days of doubt
And for when I think I lost my way
There are no words here left to say, it's true
God gave me you
Gave me you

There's more here than what we're seeing
A divine conspiracy
That you, an angel lovely
Could somehow fall for me
You'll always be love's great martyr
And I'll be the flattered fool
And I need you
Yeah!

God gave me you for the ups and downs
God gave me you for the days of doubt
And for when I think I lost my way
There are no words here left to say, it's true
God gave me you

On my own I'm only
Half of what I could be
I can't do without you
We are stitched together
And what love has tethered
I pray we never undo

Cause God gave me you for the ups and downs
God gave me you for the days of doubt
God gave me you for the ups and downs
God gave me you for the days of doubt
And for when I think I lost my way
There are no words here left to say, it's true
God gave me you, gave me you
He gave me you

EmoticonEmoticon