19 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Feel Good James Brown Chordza

คอร์ด I Feel Good James Brown | คอร์ดกีต้าร์ I Feel Good James Brown | คอร์ดเพลง I Feel Good James Brown | เพลง I Feel Good James Brown | เนื้อเพลง I Feel Good James Brown | Chord I Feel Good James Brown
คอร์ด เนื้อเพลง I Feel Good James Brown Chordza

Wo! I feel good, I knew that I wouldn't of
I feel good, I knew that I wouldn't of
So good, so good, I got you

Wo! I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, I got you

[Sax, two licks to bridge]

When I hold you in my arms
I know that I can do no wrong
and when I hold you in my arms
My love won't do you no harm

and I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, I got you

[Sax, two licks to bridge]

When I hold you in my arms
I know that I can't do no wrong
and when I hold you in my arms
My love can't do me no harm

and I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, well I got you

Wo! I feel good, I knew that I wouldn't of
I feel good, I knew that I would
So good, so good, 'cause I got you
So good, so good, 'cause I got you
So good, so good, 'cause I got you

[End lick]

[Short pause, drum cue]

Hey! Oh yeah-a...


EmoticonEmoticon