17 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Seprate Ways Elvis presley Chordza

คอร์ด Seprate Ways Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Seprate Ways Elvis presley | คอร์ดเพลง Seprate Ways Elvis presley | เพลง Seprate Ways Elvis presley | เนื้อเพลง Seprate Ways Elvis presley | Chord Seprate Ways Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Seprate Ways Elvis presley Chordza

I see a change is coming to our lives It's not the same as it used to be And it's not too late to realise our mistake We're just not right for each other
Love has slipped away left us only friends We almost seem like strangers All that's left between us are the memories we shared Of times we thought we cared for each other
There's nothing left to do but go our separate ways And pick up all the pieces left behind us And maybe someday, somewhere along the way Another love will find us
Some day when she's older, maybe she will understand Why her mom and dad are not together The tears that she will cry when I have to say goodbye Will tear at my heart forever
There's nothing left to do but go our separate ways And pick up all the pieces left behind us And maybe someday, somewhere along the way Another love will find us
EmoticonEmoticon