18 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You’re The Boss Elvis presley Chordza

คอร์ด You’re The Boss Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ You’re The Boss Elvis presley | คอร์ดเพลง You’re The Boss Elvis presley | เพลง You’re The Boss Elvis presley | เนื้อเพลง You’re The Boss Elvis presley | Chord You’re The Boss Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง You’re The Boss Elvis presley Chordza

When it comes twistin' I just got to keep insistin' Oh baby .... you sure do swing

When it comes twistin' I just got to keep insistin' Oh daddy hey, you are the kingBaby you got me beat up and down inside out and acrossOh yeah!

But in the middle of the night when the moon is shining brightAh! You're the boss

Hey talkin 'bout the days when we ended down the hall romancin' Big daddy Hey! You make the scene

Hey talkin' 'bout dancin' and down on romancin' Oh now baby, you are the queen

Oh when push comes to shove, when it comes down to loveYou're a horse

Oh yeah! but in the middle of the night when the moon is shining bright Baby, you're the boss

You're the best of everything You're a peach, you're a plum You're a diamond, you're a pearl
You're the best of everything Ahh daddy you're my man

Baby you're my girl Now when it comes to knowin' which way the wind is blowin' Now baby, you sure are wise

Yeah! When it comes to knowin' which way the wind is blowin' Oh daddy, you take the prize
Baby you're a genius when it comes to cooking up some chili sauce Oh yeah!

Oh but in the middle of the night when the moon is shining bright Ahh, you're the boss

You're the boss You're the boss You're the boss But in the middle of the night when the moon is shining bright Ahh, you're the boss You're the boss You're the boss Baby You're the boss Tell me 'bout it baby

EmoticonEmoticon