19 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ความสุขคือ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความสุขคือ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza
คอร์ด ความสุขคือ แคทธีน ถ้ำแก้ว | เนื้อเพลง ความสุขคือ แคทธีน ถ้ำแก้ว | Chord ความสุขคือ แคทธีน ถ้ำแก้ว

เนื้อเพลง ความสุขคือ แคทธีน ถ้ำแก้ว
ความสุขคือสามีรักภรรยา
ความสุขคือภรรยารักสามี
ความสุขคือความรักและความดี
ความสุขคือไมตรีมีร่วมกัน
* ความสุขคือภราดรภาพในครอบครัว
ความสุขคือสันติทั่วทุกแห่งหน
ความสุขคือเสรีภาพของทุกคน
ความสุขคืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
** ความสุขคือเอกภาพแห่งสังคม
ความสุขคือค่านิยมที่ดีงาม
ความสุขคือพากเพียรพยายาม
ความสุขคือแนวทางนี้ร่วมกัน
(ซ้ำ * / **)
*** (ในโลกนี้ ทุกคนจงรักกัน
ในโลกนี้ ผิดแผกกันที่ภาษา
ในโลกนี้ ทุกคนอยู่ร่วมกันมา
ในโลกนี้ พระบิดาทรงรักเรา)
(ซ้ำ ***)
**** และคำตอบคือประทับแห่งพระองค์
และคำตอบคืออานิสงห์ของความดี
และคำตอบคือธรรมะจนเหล่านี้
และคำตอบคือภะวะตุที่สัญญา
(ซ้ำ **** / ****)
EmoticonEmoticon