15 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sometimes Britney Spears Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sometimes Britney Spears Chordza
คอร์ด Sometimes Britney Spears | เนื้อเพลง Sometimes Britney Spears | Chord Sometimes Britney Spears

เนื้อเพลง Sometimes Britney Spears
You tell me you're in love with me that you can't take Your pretty eyes away from me
It's not that I don't wanna stay But every time you come too close I move away

* I wanna believe in Everything that you say
'Cos it sounds so good But if you really want me Move slow
There's things about me You just have to know

** Sometimes I run Sometimes I hide
Sometimes I'm scared of you But all I really want is To hold you tight
Treat you right Be with day and night Baby all I need is time

I don't wanna be so shy,uh oh Every time that I'm alone I wonder why
Hope that you will wait for me And you'll see That you're the only one for me

(ซ้ำ * , ** )

All I really want is Hold you tight
Treat you right Be with you day and night Baby all I need is time
Just hang around and you'll see There's nowhere I'd rather be
If you love me, trust in me The way that I trust in you

*** Sometimes I run Sometimes I hide Sometimes I'm scared of you
But all I really want is To hold you tight Treat you right Be with day and night

(ซ้ำ *** )
But all I really want is To hold you tight Be with day and night

(ซ้ำ *** ) Till End
EmoticonEmoticon