13 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ธูปดอกสุดท้าย โฮป Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ธูปดอกสุดท้าย โฮป Chordza
คอร์ด ธูปดอกสุดท้าย โฮป | เนื้อเพลง ธูปดอกสุดท้าย โฮป | Chord ธูปดอกสุดท้าย โฮป

เนื้อเพลง ธูปดอกสุดท้าย โฮป
คอร์ด ธูปดอกสุดท้าย โฮป | เนื้อเพลง ธูปดอกสุดท้าย โฮป | Chord ธูปดอกสุดท้าย โฮป
เดินคนเดียว เดินไป ไม่เห็นเส้นทาง
มีขวากหนาม กั้นขวางเส้นทางเอาไว้
กลับหลังคืนมา คืนมาหาเส้นทางใหม่
หมุนคว้างไป แต่ หัวใจยังมั่น
สุดท้ายปลายทาง หวาดหวั่น สั่นเสียว
เดินคนเดียว จุดเทียนส่องทางไม่หวั่น
ดวงดาวดารา สาดแสงลา มานับพัน
มีแหล่งปัญญา แบ่งปัน มาตลอดทาง
ยังมีเสือ หมูสัง ขวาง เส้นทางไว้
ลำน้ำใหญ่ ตะเข้นอนฟาดหาง
ดวงเทียนดับไป มอง ไม่เห็นทาง
หิ่งห้อย กลุ่มน้อย บินมานำทาง.
ส่องทางเรื่อยไป ตั้งใจ อุทิศ
แม้จะน้อยนิด มากมี คุณค่า
ทางที่ แสนยาก ลำบาก นาๆ
หิ่งห้อยดับแสง หมดแรง นำพา
Solo:
ส่องทางเรื่อยไป ตั้งใจ อุทิศ
แม้จะน้อยนิด มากมี คุณค่า
ทางที่ แสนยาก ลำบาก นาๆ
หิ่งห้อยดับแสง หมดแรง นำพา
เหลือเพียงแสงธูป ดอกสุดท้าย
ส่องทางเดินไป ไม่ไหว หวั่น

EmoticonEmoticon