15 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Ed Sheeran Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Ed Sheeran Chordza
คอร์ด Perfect Ed Sheeran | เนื้อเพลง Perfect Ed Sheeran | Chord Perfect Ed Sheeran

เนื้อเพลง Perfect Ed Sheeran
คอร์ด Perfect Ed Sheeran | เนื้อเพลง Perfect Ed Sheeran | Chord Perfect Ed Sheeran
I found a love for me Darling just dive right in, and follow my lead
Well I found a girl, beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me

Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was,
I will not give you up this time
But darling just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine

Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling you look perfect tonight

Well I found a woman, stronger than anyone I know and
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home
I found a love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own

We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds
I know we'll be alright this time

Darling just hold my hand, be my girl, I'll be your man
I see my future in your eyes

Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When I saw you in that dress, looking so beautiful
I don't deserve this, darling you look perfect tonight

Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect, I don't deserve this You look perfect tonight
EmoticonEmoticon