12 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา Chordza
คอร์ด บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา | เนื้อเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา | Chord บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา
คอร์ด บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา | เนื้อเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา | Chord บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ เบลล์ นิภาดา
บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี

คงสิเป็นเพราะใจน้องเองบ่เข้มแข็งพอ
ให้ความหวังอ้ายต่อยามน้องเหงาใจ
บ่คิดว่าอ้ายสิเจ็บ น้องเห็นแก่ตัวเกินไป
หลอกให้อ้าย เชื่อใจเรื่อยมา

เขาก็เป็นคนที่ฮักน้องมาดล
อ้ายก็เป็นอีกคนที่น้องฮักเบิดใจ
ฮู้อยู่ว่ามันบ่ดี ที่น้องบ่หักห้ามใจ
ย้อนฮักหลาย ฮักอ้ายทั้งสองคน

บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้ น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ

เห็นอ้ายเศร้าเสียใจ น้องนี้กะแสนเจ็บ
อยากสิเข้าไปเย็บแผลใจให้อ้าย
แต่น้องกะยังแคร์เขา ส่วนฮักเฮากะปล่อยบ่ได้
สิว่าน้องชั่วสำได๋ กะยอม

บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้

บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้ น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ

ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้ น้องสิบ่เลือกฮักไผ

EmoticonEmoticon