22 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย Chordza
คอร์ด องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย | เนื้อเพลง องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย | Chord องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย

เนื้อเพลง องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย
คอร์ด องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย | เนื้อเพลง องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย | Chord องค์เดียวในโลก แอน มิตรชัย
แผ่นดินไทย ไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดิน
เป็นน้ำทิพย์ริน เย็นเกล้า เกษา
ตั้งแต่สมัย สุโขทัยอยุธยา
เรื่อยลงมา ถึงกรุงเทพเมืองฟ้าอมร

ประวัติศาสตร์ไทย บอกเล่าไว้ให้โลกเลื่องลือ
แผ่นดินนี้คือ ถิ่นที่คลายร้อน
เพื่อนบ้านโหยหิว ซัดเซพเนจร
มีที่หลับนอน ข้าวน้ำกินฟรี

ทั่วโลก คงอิจฉาเรา
น่าเศร้า เรามีแต่เขาไม่มี
มีความห่วงหา อาทรทุก ๆ นาที
มีความปราณี จากองค์พระเจ้าแผ่นดิน

เด็ดดอกบัว จากริมน้ำแล้วนั่งพนม
บอกทั้งอินทร์พรหม ให้รู้ว่าผู้ทรงศีล
เหนื่อยนักแล้ว ดวงแก้วของแผ่นดิน
โอ้พระภูมินทร์ โลกนี้มีเพียงองค์เดียว

เด็ดดอกบัว จากริมน้ำแล้วนั่งพนม
บอกทั้งอินทร์พรหม ให้รู้ว่าผู้ทรงศีล
เหนื่อยนักแล้ว ดวงแก้วของแผ่นดิน
โอ้พระภูมินทร์ โลกนี้มีเพียงองค์เดียว
EmoticonEmoticon