21 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Mercy Me Marvin Gaye Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Mercy Me Marvin Gaye Chordza
คอร์ด Mercy Mercy Me Marvin Gaye | เนื้อเพลง Mercy Mercy Me Marvin Gaye | Chord Mercy Mercy Me Marvin Gaye

เนื้อเพลง Mercy Mercy Me Marvin Gaye
คอร์ด Mercy Mercy Me Marvin Gaye | เนื้อเพลง Mercy Mercy Me Marvin Gaye | Chord Mercy Mercy Me Marvin Gaye
Whoa, ah, mercy mercy me
Oh things ain't what they used to be, no no
Where did all the blue skies go?
Poison is the wind that blows from the north and south and east
Whoa mercy, mercy me,
Oh things ain't what they used to be, no no
Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury
Ah, oh mercy, mercy me
Ah things ain't what they used to be, no no
Radiation under ground and in the sky
Animals and birds who live nearby are dying
Oh mercy, mercy me
Oh things ain't what they used to be
What about this overcrowded land
How much more abuse from man can she stand?
Oh, no no, na, na na, na
My sweet Lord, na, na, na
My Lord, my sweet Lord

EmoticonEmoticon