21 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sexual Healing Marvin Gaye Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sexual Healing Marvin Gaye Chordza
คอร์ด Sexual Healing Marvin Gaye | เนื้อเพลง Sexual Healing Marvin Gaye | Chord Sexual Healing Marvin Gaye

เนื้อเพลง Sexual Healing Marvin Gaye
คอร์ด Sexual Healing Marvin Gaye | เนื้อเพลง Sexual Healing Marvin Gaye | Chord Sexual Healing Marvin Gaye
Oh, baby now let's get down tonight
Ooh baby, let's get down tonight
Baby
Baby let's get down tonight
Ooh
Baby, I'm hot just like an oven
Ooh
Baby now let's get down tonight
Baby, I'm hot just like an oven
I need some lovin'
And baby, I can't hold it much longer
It's getting stronger and stronger
And when I get that feeling
I want sexual healing
Sexual healing, oh baby
Makes me feel so fine
Helps to relieve my mind
Sexual healing baby, is good for me
Sexual healing is something that's good for me
Baby, I'm hot just like an oven
I need some lovin'
And baby, I can't hold it much longer
It's getting stronger and stronger
Baby, I got sick this mornin'
A sea was stormin' inside of me
Baby, I think I'm capsizin'
The waves are risin' and risin'
And when I get that feeling
I want sexual healing
Sexual healing is good for me
Makes me feel so fine, it's such a rush
Helps to relieve the mind, and it's good for us
Sexual healing, baby, it's good for me
Sexual healing is something that's good for me
You're my medicine, open up and let me in
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate
You're my medicine, open up and let me in
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate
Baby, open up and let me in
It's getting stronger and stronger
Baby, open up and let me in
I can't wait for you to operate
I can't wait for you to operate, baby
I can't wait for you to operate
Baby, open up and let me in
I can't for you to operate
EmoticonEmoticon