10 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Another Endless Night Mistweaver Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Another Endless Night Mistweaver Chordza
คอร์ด Another Endless Night Mistweaver | เนื้อเพลง Another Endless Night Mistweaver | Chord Another Endless Night Mistweaver

เนื้อเพลง Another Endless Night Mistweaver
คอร์ด Another Endless Night Mistweaver | เนื้อเพลง Another Endless Night Mistweaver | Chord Another Endless Night Mistweaver
In a time of forbidden dreams In a land where time once stood still Legends are told by those ones Who could survive to the night When the sunset yielded to the dark And the call of the darkness was hard From the fields, risen with wrath Another endless night to come I left home many moons ago Following the north star With my sword and my horse Just listening to my heart My health is week But my purpose is strong I must go to the land where i'll die To the land that once saw me born I must go Alone i ride in the distance My silhouette makes out in the hills Fading the horizon and sun Reaching all the stars in the night Sadness surrounds me forever My life isn't worth anything I'll dare my fate and i'll face the death Now i will Beast from the abyss confronts me Sulphur breath soon you'll be dead The seven headed snake died by my sword The peace we all once dreamed with Would never arrive The magic of that age Was carved in our minds The fear we once felt will come again But now i feel the snake is in me I feel the rage and the evil inside The only way is to kill myself I take my sword and i insert it in my heartEmoticonEmoticon