10 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Feelings morris albert Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Feelings morris albert Chordza
คอร์ด Feelings morris albert | เนื้อเพลง Feelings morris albert | Chord Feelings morris albert

เนื้อเพลง Feelings morris albert
คอร์ด Feelings morris albert | เนื้อเพลง Feelings morris albert | Chord Feelings morris albert
Feelings, nothing more than feelings,
Trying to forget my feelings of love.
Teardrops rolling down on my face,
Trying to forget my feelings of love.
Feelings, for all my life I'll feel it.
I wish I've never met you, girl; you'll never come again.
Feelings, wo-o-o feelings,
Wo-o-o, feel you again in my arms.
Feelings, feelings like I've never lost you
And feelings like I've never have you again in my heart.
Feelings, for all my life I'll feel it.
I wish I've never met you, girl; you'll never come again.
Feelings, feelings like I've never lost you
And feelings like I've never have you again in my life.
Feelings, wo-o-o feelings,
Wo-o-o, feelings again in my arms.
Feelings
Feelings, wo-o-o feelings,
Wo-o-o, feelings again in my arms.
Feelings...
EmoticonEmoticon