10 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Mississippi Queen Mountain Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mississippi Queen Mountain Chordza
คอร์ด Mississippi Queen Mountain | เนื้อเพลง Mississippi Queen Mountain | Chord Mississippi Queen Mountain

เนื้อเพลง Mississippi Queen Mountain
คอร์ด Mississippi Queen Mountain | เนื้อเพลง Mississippi Queen Mountain | Chord Mississippi Queen Mountain
Mississippi Queen
You know what I mean
Mississippi Queen
She taught me everything
Went down around Vicksburg
Around Louisiana way
Where lived the Cajun Lady
Aboard the Mississippi Queen
You know she was a dancer
She moved better on wine
While the rest of them dudes were gettin' their kicks
Boy, I beg your pardon, I was gettin' mine
Mississippi Queen
If you know what I mean
Mississippi Queen
She taught me everything
This lady she asked me
If I would be her man
You know that I told her
I'd do what I can
To keep her lookin' pretty
Buy her dresses that shine
While the rest of them dudes were makin' their friends
Boy, I beg your pardon, I was loosin' mine
You know she was a dancer
She moved better on wine
While the rest of them dudes were gettin' their kicks
Boy, I beg your pardon, I was gettin' mine
Yeah, Mississippi Queen
EmoticonEmoticon