11 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olive Jakkaphan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olive Jakkaphan Chordza
คอร์ด Good Morning Starshine Olive Jakkaphan | เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olive Jakkaphan | Chord Good Morning Starshine Olive Jakkaphan

เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olive Jakkaphan
คอร์ด Good Morning Starshine Olive Jakkaphan | เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olive Jakkaphan | Chord Good Morning Starshine Olive Jakkaphan
Good morning starshine
The earth says "hello"
You twinkle above us
We twinkle below
Good morning starshine
You lead us along
My love and me as we sing
Our early morning singing song
Gliddy glup gloopy
Nibby nabby noopy la la la lo lo
Sabba sibby sabba
Nooby abba nabba le le lo lo
Tooby ooby walla nooby abba nabba
Early morning singing song
Good morning starshine
You lead us along
My love and me as we sing
Our early morning singing song
Gliddy glup gloopy
Nibby nabby noopy la la la lo lo
Sabba sibby sabba
Nooby abba nabba le le lo lo
Tooby ooby walla nooby abba nabba
Early morning singing song
Singing a song, humming a song
Singing a song, loving a song
Laughing a song
Sing the song, sing the song
Song the sing
Song, song, song, sing
Sing, sing, sing, song
EmoticonEmoticon