11 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Put Your Hand In The Hand Ocean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Put Your Hand In The Hand Ocean Chordza
คอร์ด Put Your Hand In The Hand Ocean | เนื้อเพลง Put Your Hand In The Hand Ocean | Chord Put Your Hand In The Hand Ocean

เนื้อเพลง Put Your Hand In The Hand Ocean
คอร์ด Put Your Hand In The Hand Ocean | เนื้อเพลง Put Your Hand In The Hand Ocean | Chord Put Your Hand In The Hand Ocean
Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee
My momma taught me how to pray
Before I reached the age of seven
When I'm down on my knees
That's when I'm closest to heaven
Daddy lived his life, two kids and a wife
Well you do what you must do
But he showed me enough of what it takes
To get me through, oh yeh!
Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee
Oh yeh!
Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee
Oh yeh!
Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From Galilee
Oh yeh!
Put your hand in the hand of the man from Galilee
Put your hand in the hand of the man from Galilee, Oh yeh!
EmoticonEmoticon