18 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You Were Made for Me Freddie And The Dreamers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Were Made for Me Freddie And The Dreamers Chordza
คอร์ด You Were Made for Me Freddie And The Dreamers | เนื้อเพลง You Were Made for Me Freddie And The Dreamers | Chord You Were Made for Me Freddie And The Dreamers

เนื้อเพลง You Were Made for Me Freddie And The Dreamers
คอร์ด You Were Made for Me Freddie And The Dreamers | เนื้อเพลง You Were Made for Me Freddie And The Dreamers | Chord You Were Made for Me Freddie And The Dreamers
You were made for me (you were made for me)
Everybody tells me so
You were made for me (you were made for me)
Tell me then that you don't know

All the trees were made for little things that sing and fly
And the sun was made to burn so bright and light the sky-ee-y-ee-y
Pretty eyes were never made to cry, they were made to see
When I hold you in my arms I know that you were made for me

You were made for me (you were made for me)
Everybody tells me so
You were made for me (you were made for me)
Tell me then that you don't know

All the flowers in the field were made to please the bees
For the fishes swim to make the rivers run to the sea-ee-ee-ee-eas
Every hand was made to to hold another, tenderly
When I kissed you on your lips I knew that you were made for me

You were made for me (you were made for me)
Everybody tells me so
You were made for me (you were made for me)
Tell me then that you don't know

Da da daaa da da da da da daaa da daaa da daaaa
Da da daaa da da da da da daaa da daa de-da-de-da-de-da


You were made for me (you were made for me)
Everybody tells me so
You were made for me (you were made for me)
Tell me then that you don't know

Every hand was made to hold another, tenderly
When I kissed you on your lips I knew that
You were made
You were made
You were made for me
EmoticonEmoticon