18 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Young Girl Gary Puckett & The Union Gap Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Young Girl Gary Puckett & The Union Gap Chordza
คอร์ด Young Girl Gary Puckett & The Union Gap | เนื้อเพลง Young Girl Gary Puckett & The Union Gap | Chord Young Girl Gary Puckett & The Union Gap

เนื้อเพลง Young Girl Gary Puckett & The Union Gap
คอร์ด Young Girl Gary Puckett & The Union Gap | เนื้อเพลง Young Girl Gary Puckett & The Union Gap | Chord Young Girl Gary Puckett & The Union Gap
Young girl
Get out of my mind
My love for you is way out of line
Better run, girl
You're much too young, girl

With all the charms of a woman
You've kept the secret of your youth
You led me to believe you're old enough
To give me Love
And now it hurts to know the truth

Whoa, oh, oh, young girl
Get out of my mind
My love for you is way out of line
Better run, girl
You're much too young, girl

[Verse 2]
Beneath your perfume and make-up
You're just a baby in disguise
And though you know that it's wrong to be
Alone with me
That come on look is in your eyes


Whoa, oh, oh, young girl
Get out of my mind
My love for you is way out of line
Better run, girl
You're much too young, girl


So hurry home to your mama
I'm sure she wonders where you are
Get out of here before I have the time
To change my mind
Cause I'm afraid we'll go too far


Whoa, oh, oh, young girl
Get out of my mind
My love for you is way out of line
Better run, girl
You're much too young, girl

Young girl
Get out of my mind
My love for you is way out of line
Better run, girl
You're much too young, girl

Young girl
Get out of my mind
My love for you
EmoticonEmoticon