6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Burn Out Midland Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Burn Out Midland Chordza
คอร์ด Burn Out Midland | เนื้อเพลง Burn Out Midland | Chord Burn Out Midland

เนื้อเพลง Burn Out Midland
คอร์ด Burn Out Midland | เนื้อเพลง Burn Out Midland | Chord Burn Out Midland
Watchin' cigarettes burn out
'Til all the neon gets turned out
I was so on fire for you it hurts, how
Fast as a cigarette can burn out
Just watchin' rivers run
Down the side of my bottle
Almost like it's cryin' my tears
Had the world on a string
And then I lost everything
And that's how I wound up here
Watchin' cigarettes burn out
'Til all the neon gets turned out
There's nothing left but empty glasses now
It's all flashes now
The smokin' memory that ain't nothin' but ashes
In the low lights
These done me wrong songs hit me so right
I'm so on fire for you it hurts, how
Fast as one cigarette can burn out
If you put your hands on the flame
You've got no right to complain
'Cause you know it's gonna leave a mark
When the glow comes to an end
Like scattered embers in the wind
Leaves you lookin' for a brand new spark
Watchin' cigarettes burn out
Now with every hit
I'm gonna quit
But who am I kiddin'?
I just can't put you down
So I keep hangin' around
Watchin' cigarettes burn out
'Til all the neon gets turned out
There's nothing left but empty glasses now
It's all flashes now
It's a smokin' memory that ain't nothin' but ashes
In the low lights
These done me wrong songs hit me so right
I'm so on fire for you it hurts how
Fast as a a cigarette can burn out
I was so on fire for you it hurts how
Fast as a cigarette can burn out
EmoticonEmoticon