6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lovin You Minnie Riperton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lovin You Minnie Riperton Chordza
คอร์ด Lovin You Minnie Riperton | เนื้อเพลง Lovin You Minnie Riperton | Chord Lovin You Minnie Riperton

เนื้อเพลง Lovin You Minnie Riperton
คอร์ด Lovin You Minnie Riperton | เนื้อเพลง Lovin You Minnie Riperton | Chord Lovin You Minnie Riperton
Lovin' you is easy 'cause you're beautiful
Makin' love with you is all I wanna do
Lovin' you is more than just a dream come true
And everything that I do is out of lovin' you
La la la la la la la la la la la la la la la
Do do do do do
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
'Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day of my life is filled with lovin' you
Lovin' you, I see your soul come shinin' through
And every time that we, ooh
I'm more in love with you
La la la la la la la la la la la la la la la
Do do do do do
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
'Cause lovin' you is easy 'cause you're beautiful
And every day of my life is filled with lovin' you
Lovin' you, I see your soul come shinin' through
And every day that we, ooh
I'm more in love with you
La la la la la la la la la la la la la la la
Do do do do do
Na, ooh, la la la la la la la la la
Do do do do do
EmoticonEmoticon