6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth Chordza
คอร์ด Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth | เนื้อเพลง Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth | Chord Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth

เนื้อเพลง Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth
คอร์ด Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth | เนื้อเพลง Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth | Chord Make Me (Cry) Noah Cyrus Feat.Labrinth
I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
'Cause all you ever do is make me
Gave you up 'bout twenty one times
Felt those lips tell me twenty one lies
You'll be the death of me
Sage advice
Love, lovin' you could make Jesus cry
When I hear you sayin', "Darlin', your kiss is like an antidote"
I'm fightin' like I'm Ali
But you got me on the ropes
I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
'Cause all you ever do is make me
Couldn't hear the thunder, but I heard your heart race
Couldn't see the rain, we're too busy makin' hurricanes
Love ain't easy when it ain't my way
But it gets hard, when you ain't here makin' me crazy
Baby, say the word, darlin'
You know just how to hold the sucker down
So I'll see you in the morning
I can't watch you walk out
I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
'Cause all you ever do is make me
Cry, cry, cry
Hear the thunder, see the rain
Ooh, ooh, yeah, ooh
Keep on makin' me cry
Yeah, hey, hey yeah, ooh
Keep makin' me scream and holler
Keep on makin' me cry
You don't know what you do to me
Hey, hey, yeah
I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
'Cause all you ever do is make me
EmoticonEmoticon