13 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Emotion Samantha Sang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Emotion Samantha Sang Chordza
คอร์ด Emotion Samantha Sang | เนื้อเพลง Emotion Samantha Sang | Chord Emotion Samantha Sang

เนื้อเพลง Emotion Samantha Sang
คอร์ด Emotion Samantha Sang | เนื้อเพลง Emotion Samantha Sang | Chord Emotion Samantha Sang
It's over and done
But the heartache lives on inside
And who's the one you're clinging to
Instead of me tonight


And where are you now
Now that I need you
Tears on my pillow
Wherever you go
I'll cry me a river
That leads to your ocean
You never see me fall apart


In the words of a broken heart
It's just emotion that's taken me over
Tied up in sorrow, lost in my soul
But if you don't come back
Come home to me, darling


You know that
There'll be nobody left in this world to hold me tight
Nobody left in this world to kiss goodnight
Goodnight, goodnight


I'm there at your side
I'm part of all the things you are
But you've got a part of someone else
You go to find your shining star


EmoticonEmoticon