13 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Angelina Rosetta Stone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Angelina Rosetta Stone Chordza
คอร์ด Angelina Rosetta Stone | เนื้อเพลง Angelina Rosetta Stone | Chord Angelina Rosetta Stone

เนื้อเพลง Angelina Rosetta Stone
คอร์ด Angelina Rosetta Stone | เนื้อเพลง Angelina Rosetta Stone | Chord Angelina Rosetta Stone
on Jango
Early morning waits for no-one
Angelina lies (Angelina lies)
Waitin' for the doctor to arrive
Cryin' solftly to her pillow
no-one holds her hand (no-one holds her hand)
The love she lost can never be found

Take it easy
Don't you worry about your child
He'll be alright just wait and see
Angelina you've got no-one left to blame
I hope you've learned yourself a lesson
about love (Love)

(Love)
EmoticonEmoticon