13 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Just When I Needed You Most Randy anwarmer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Just When I Needed You Most Randy anwarmer Chordza
คอร์ด Just When I Needed You Most Randy anwarmer | เนื้อเพลง Just When I Needed You Most Randy anwarmer | Chord Just When I Needed You Most Randy anwarmer

เนื้อเพลง Just When I Needed You Most Randy anwarmer
คอร์ด Just When I Needed You Most Randy anwarmer | เนื้อเพลง Just When I Needed You Most Randy anwarmer | Chord Just When I Needed You Most Randy anwarmer
You packed in the morning, I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn't stand in your way
But I miss you more than I missed you before
And now where I'll find comfort, god knows
'Cause you left me just when I needed you most
Left me just when I needed you most
Now most every morning, I stare out the window
And I think about where you might be
I've written you letters that I'd like to send
If you would just send one to me
'Cause I need you more than I needed before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me just when I needed you most
Left me just when I needed you most
You packed in the morning, I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn't stand in your way
Now I love you more than I loved you before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me just when I needed you most
Oh yeah, you left me just when I needed you most
You left me just when I needed you most
EmoticonEmoticon