14 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Goldfinger Shirley Bassey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goldfinger Shirley Bassey Chordza
คอร์ด Goldfinger Shirley Bassey | เนื้อเพลง Goldfinger Shirley Bassey | Chord Goldfinger Shirley Bassey

เนื้อเพลง Goldfinger Shirley Bassey
คอร์ด Goldfinger Shirley Bassey | เนื้อเพลง Goldfinger Shirley Bassey | Chord Goldfinger Shirley Bassey
He's the man, the man with the Midas touch
A spider's touch
Such a cold finger
Beckons you to enter his web of sin
But don't go in
Golden words he will pour in your ear
But his lies can't disguise what you fear
For a golden girl knows when he's kissed her
It's the kiss of death from
Mister Goldfinger
Pretty girl beware of this heart of gold
This heart is cold
Golden words he will pour in your ear
But his lies can't disguise what you fear
For a golden girl knows when he's kissed her
It's the kiss of death from
Mister Goldfinger
Pretty girl beware of this heart of gold
This heart is cold
He loves only gold
Only gold
He loves gold
He loves only gold
Only gold
He loves gold
EmoticonEmoticon